Beeld en Brein Schoolbasis® – Werkwijze

Beeld en Brein Schoolbasis® is gericht op: Het werken met beide hersenhelften
Door met beide hersenhelften tegelijk te werken, en meerdere leeringangen (je oren, je ogen en je lichaam) te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, het aanleren van geheugentechnieken en inzicht hoe de hersenen werken, kun je bewuster en dus beter leren.

Het doorgronden van teksten
Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren.

Beeld en Brein Schoolbasis® leert kinderen met behulp van een kleurmethode de kernwoorden uit een tekst te halen. Hierdoor kunnen ze makkelijker een samenvatting maken. Deze samenvatting gebruik je dan voor het werkelijk leren en/of voor het maken van een Beeld en Brein Kaart (zie verderop in dit artikel). Zo ontstaat er inzicht in de structuur van (leer)teksten.

Het omzetten van teksten naar beeld
Door het maken van een Beeld en Brein Schoolbasis® Kaart, wordt je werk overzichtelijk en kan informatie beter worden geleerd. Een Beeld en Brein Kaart is een schema op een A3 vel waarop al je leerstof is samengevat door middel van lijnen, pijlen, korte woorden/zinnen, kleuren en tekeningen.

Het organiseren van werkstukken en verslagen
Met behulp van een Beeld en Brein Schoolbasis® Kaart kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden
Faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en onnodige stress, kunnen een kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en speciale bewustzijnstechnieken leer je omgaan met deze gevoelens. Zowel het innerlijke ‘sterker staan’, als het leren omgaan met probleemsituaties kunnen hierdoor verbeterd worden. Zo voel je je zekerder, kun je beter denken, …… en dus leren.

De training Beeld en Brein Schoolbasis® wordt in groepjes gegeven van maximaal zes kinderen. De lesstof van de training zal verdeeld worden over acht bijeenkomsten van een uur en een kwartier.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
CyberChimps