Leersleutel voor het Kind

Leersleutel gaat uit van het principe dat ieder kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt en in zijn eigen tempo tot leren kan komen.

Leersleutel ondersteunt en begeleidt kinderen vanuit een positieve pedagogische benadering en op didactisch verantwoorde wijze.

Leersleutel verzorgt individuele begeleiding, onderzoek en trainingen bij u thuis, in de praktijk of op lokatie.

Leersleutel geeft kinderen sleutels om leren leuk te maken.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
CyberChimps