Remedial Teaching – Kosten

Oriënterend gesprek:
Het oriënterend gesprek is gratis
Onderzoeken:
Kosten didactisch onderzoek op aanvraag
Onderzoeken zijn inclusief verslaglegging en contact met de school.
Remedial Teaching:
€ 60,- per uur, per RT-sessie.
Inclusief voor- en nawerk, materiaal en evaluatieverslagen.
Evaluatie:
Tussenevaluatie: gratis
Eindevaluatie: € 30,-
Bijzondere werkzaamheden:
Extra bezoeken aan school € 15 per 15 minuten
Extra overleg € 15 per 15 minuten
Reiskosten € 0,28 per kilometer
Uitleg tarieven:
Tarieven zijn gebaseerd op het advies van de LBRT.
Bij verhindering 24 uur voor de afspraak afmelden, anders dienen de kosten in rekening te worden gebracht.
De rekening krijgt u aan het eind van iedere maand en dient binnen twee weken betaald te worden.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
CyberChimps